Realizujemy kolejny projekt nastawiony na szeroką współpracę z różnymi podmiotami z Polski i Czech. Wspólna przestrzeń to wspólna przyszłość.

Sudety - wspólna przestrzeń   

Nyski Dom Kultury od wielu lat prowadzi intensywną współpracę kulturalną z czeskim partnerami. Do szerokiego grona podmiotów dołączyła tym razem Gmina Bila Voda. Dzięki wspólnemu projektowi staramy się zaangażować kolejne instytucje i lokalne stowarzyszenia dotychczas niezaangażowane w polsko-czeską współpracę oraz poszerzyć liczbę odbiorców. Projekt "Sudety - wspólna przestrzeń" to także poszukiwanie wspólnych polsko-czeskich aspektów życia społecznego i kulturalnego na różnych płaszczyznach oraz likwidacja głęboko zakorzenionych stereotypów.

Projekt zakłada realizację cyklu działań po obu stronach granicy:

- 9-dniowy plener malarski w B. Vode połączony z warsztatami artystycznymi (temat "Sudety wspólna przestrzeń") dla regionalnych artystów polskich i czeskich, zakończony wernisażem prac wykonanych podczas pleneru po czeskiej, a następnie polskiej stronie;

- 3-dniowa polsko-czeska konferencja w B. Vode (2 dni) oraz Nysie (1 dzień) dot. okresu wojennego,
przymusowego wysiedlenia ludności niemieckiej (9 wykładów łącznie) przy współpracy m.in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Olomunieckim oraz Muzeum w Bilej Vode;

- 3-dniowa polsko-czeska konferencja w Bilej Vode dot. obozu dla internowanych sióstr zakonnych w Bilej Vode w latach 1950-1989, pod patronatem Muzeum w Bilej Vode oraz IPN;

- wystawa zdjęć regionalnych artystów-fotografików po obu stronach granicy;

- trzy 2-dniowe festiwale  - Festiwal Muzyki Sakralnej w Nysie i Bilej Vode w latach 2014 i 2015, Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Nysie i Bilej Vode;

- publikacje o regionie (od Bilej Vody do Nysy) - wspólna historia regionu, tradycje i kultura (1000 szt. w j.
czeskim i 2000 szt. w j. polskim);

- organizacja 2 wydarzeń artystycznych związanych z tradycjami regionalnymi po obu stronach granicy (jarmarki świąteczne, ostatki, świętojańskie tradycje);

- działania promocyjne - wydanie polsko-czeskich broszur związanych z realizacją działań projektu (4 broszury, nakład po 5.000 szt. w j. polskim i czeskim), plakaty, programy telewizyjne, artykuły prasowe itd.

O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury oraz na naszym oficjalnym profilu na Facebooku.

Wydarzenia w ramach projektu: Wystawa fotografii Genius Loci (Czechy)  | I Festiwal Muzyki Sakralnej | Jarmarki Bożonarodzeniowe 2014  | Jarmark Wielkanocny 2015 | II Festiwal Muzyki Sakralnej | Konferencja - internowanie sióstr w Bilej Vode (Czechy) | Konferencja - przymusowe wysiedlenie ludności niemieckiej (Bila Voda) | Wystawa Genius Loci (Polska)Festiwal Muzyki Rozrywkowej | Konferencja - przymusowe wysiedlenie ludności niemieckiej (Nysa) | Wystawa malarze pogranicza (Polska) | Książka "Pogranicze opowiada" | Jarmark Bożonarodzeniowy 2015 | Jarmark Wielkanocny 2016 l Jarmark Bożonarodzeniowy 2016 l Jarmark Wielkanocny 2017 l

 

 

 

Masz pytania w sprawie projektu? Chętnie na nie odpowiemy - (77) 433 33 37

Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.