Status prawny

Autor 

Informacje dotyczące działalności Nyskiego Domu Kultury są dostępne na stronie www.nyskidomkultury.bip.gov.pl

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Nysie  pod pozycją 1/92. 

Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.